Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZÓLÁSOK, MONDÁSOK

- Csak  úgy  izzad  a  nyelve.     --  fázik.

- A  nem  akarom  bántja.       --  oktalanul  makacskodik,  ellenszegül,  ostoba  módon  nem  akar

 valamit  megtenni

-  Egy  nesz  alatt.   --  egyúttal,  egy  bajjal.

-  Nyakába  kanyarítja  a  szót.   --  letorkolja.

-  Nyakába  az  abrakos  tarisznya.  --  mindennel  jól  el  van  látva,  megvan  a  biztos  megélhetése.

-  Akár  nyakon,  akár  pofon.  --  lehet  így  is,  úgy  is.

-  Nyakkal  esett  a  vagyonba.  --  váratlanul,  munka  és  érdem  nélkül  jutott  kedvező ( anyagi )

helyzetbe.

-  A  nyavalya  lóháton  jő,  gyalog  megy  el.  --  könnyű  megbetegedni,  de  nehéz  meggyógyulni.

-  Nyelet  csinálok  én  ebbe.  --  majd  elintézem  én  ezt,  elrendezem  én  a  dolgot.

-  Nyele  van  a  szónak.  --  nem  elég  csak  beszélni,  a  gyakorlatban  is  meg  kell  valósítani  azt,

 amit  mondunk,  ígérünk.

-  A  rossz  nyereség  hasonló  a  kárhoz.  --  a  látszatsiker    csaknem  azonos  a  sikertelenséggel.

-  Kevés  kell  belőle,  mint  a  nyilalásból.  --  kevés  is  elég  belőle.

-  Sokat  járt  a  nyíresbe.  --  megőszült  a  haja.

-  A  nyúl  trágyázza  a  földjét.  --  parlagon  hever  a  földje,  nincs  földje.

-  Nyulat  fogott.  --  elesett,  elvágodott,  elhasalt.

-  Két  okos  megérti  egymást,  két  bolond  összevész.  --  az  értelmes  emberek  megértik

 egymást,  csak  az  esztelenek  viszálykodnak.

-  Okos  nem  jár  gondolom  szerint.  --  az  okos  ember  nem  bízza  dolgát  a  véletlenre,  hanem

 megfontoltan,  célszerűen  cselekszik.

-  Nyílik  az  orra  alja.  --  mosolyog.

-  Úgy  bánik  valamivel,  mint  az  orvossággal.  --  nagyon  takarékosan,  óvatosan  bánik  vele.

-  Feléri  ököllel.  --  ( általában  tagadó  alakban : )  megérti,  felfogja,  belátja.

-  Meggázolta  a  fekete  ökör.  --  sokat  szenvedett  ,  sok  baj  érte.

-  Az  ökörben  ikrát  kerestet.  --  a  kapzsi  ember.

-  Köti  a  sebet.  --  szépítgeti,  mentegeti  a  dolgokat,  mentegetőzik.

-  Az  még  csak  selyemtánc.  --  az  még  jó,  elviselhető.

-  Olyan  a  szája,  mint  egy  sikátor.  --  nagyszájú,  lármás,  veszekedős.

-  Érik  a  szilvája.  --  nagyon  jó  kedve  van,  sugárzik  róla  a  boldogság  vagy  vidáman  hahotázik.

-  A  szót  fekve  is  ki  lehet  mondani.  --  tanácsot  adni  könnyü.

-  Szolga  is  talál,  kinek  parancsoljon.  --  mindenki  talál  olyan  embert,  akinél  többnek  érzi

 magát.

-  Elmúlt  a  szomjuság,  nem  barát  a  kút.  --  olykor  hálátlanok  az  emberek.

-  Meghalt  a  szomszédja,  nincs  aki  dicsérje.  --  olyan  emberre  mondják,  aki  önmagát  dicséri.

-  Kiszól  a  szőr  közül.  --  bajszos  vagy  szakállas  férfi  hirtelen  megszóllal.

-  Akkorát  aludt,  mint  egy  szúnyogláb.  --  nagyon  rövid  ideig  aludt.

-  Elkelt  a  szüret !  --  elszalasztotta  a  kedvező  alkalmat,  elkésett  arról,  amire  vágyott.

-  Sót  vet  a  tűzre.  --  csillapítja  az  indulatokat,  békít.

-  Sötétben  hegedűl.  --  alamuszi,  alattomos.

-  Aki  szalad,  nem  látja.  --  nem  baj,  ha  nem  szép  vagy  nem  rendes  is  ( az  a  valami ),  jó  az

 úgy,  ahogy  van.

-  Ráér  a  szalonnaaggatástól.  --  nincs  annyira  elfoglalva,  nem  is  annyira  előkelő,  hogy  meg  ne

 tehetné,  el  ne  végezhetné ( az  illető  munkát ).

-  Ökörtől  lótanács.  --  ostoba  tanács.

-  Ölben  viszik  ki  ugatni  a  kutyát.  --  nagy  sár  vagy  nagyon  rossz  idő  van.

-  Az  ördögöt  is  be  tudná  meszelni.  --  ért  hozzá,  hogy  sokkal  kedvezőbb  színben  tüntessen

 fel  valamit,  mint  amilyen  az  a  valóságban.

-  Bevágja  az  öreget.  --  övé  az  utolsó  szó.

-  Kikapta  az  ötből  a  hatot.  --  megkapta  a  magáét,  jól  összeszidták.

-  Egy  padon  ülhetnek.  --  egyik  se  külömb  a  másiknál,  éppen  egymáshoz  illenek.

-  A  padlásra  jár  nevetni.  --  soha  nincs  jó  kedve,mindig  komor,  mogorva.

-  Olyan  nincs  a  pakliban!  --  arról  szó  sem  lehet,  nem  így  egyeztünk  meg!

-  Súg  neki  a  párna.  --  nem  tud  aludni  a  szerelemtől.

-  Pénztáras  az  ingyenuszodában.  --  nem  dolgozik,  nem  keres  sehol.

-  Vége  neki,  füstös  Peti!  --  ( valamely  munka  elvégzésekor  mondjuk)  na,  ezzel  is  végeztünk!

-  Felköti  a  pofabocskort.  --  szemtelenné  válik.

-  Kevés  már  a  pokróc.  --  rövid  már  az  éjszaka,  kevés  idő  van  reggelig.

-  Mintha  postán  jött  volna.  --  hamar  érkezett  valaki.

-  Olyan,  mint  a  rákevés.  --  sok  vele  a  munka,  de  kevés  belőle  a  haszon.

-  Szurkos  székre  ült.  --  ha  valaki  elmegy  vendégségbe  és  nagyon  sokáig  ottmarad.

-   Elrendezte,  mint  Laci  a  fejszét!  --  azokra  az  emberekre  mondják,  akik  olyasmivel

 foglalkoznak,  amihez  nem  értenek.

                        ------------

 

                       Össze  ne  tévessze!

-  A  papa  korát  a  kapa  porával.

-  A  rángó  csigolyát  a  csángó  rigolyával.

-  A  csendes  remetét  a  rendes  csemetével.

-  A  köröző  sirályt  a  söröző  királlyal.

-  A  képes  naptárt  a  népes  kaptárral. 

-  A  kopott  lépcsőt  a  lopott  képcsővel.

-  A  tárcsaszelepet  a  szárcsateleppel.

-  A  pörgő  dumát  a  dörgő  pumával.

-  A  tevebendőt  bevetendővel.

-  A  kellemes  szövetet  a  szellemes  követtel.

-  A  pacsi  csattanását  a  csacsi  pattanásával.

-  A  nyaláb  felét  a  faláb  nyelével.

-  A  vén  meséjét  a  mén  veséjével.

-  A  kopott  lovászt  a  lopott  kovásszal.

-  A  beázó  tanyát  a  teázó  banyával.

-  A  tánclépést  a  lánctépéssel.

-  A  csukott  batárt  a  bukott  csatárral.

                        ------------

 

                    Közmondások

-   Ahol  kettő  elégséges,  ott  a  harmadik  nem  szükséges.

-   A  jó  ló  is  megbotlik.

-   Aki  nem  tud  táncolni,  azt  mondja :  milyen  rosz  a  padló.

-   Aki  válogat  az  ételben,  repül  a  tál  a  fejébe.

-   A  kutya  is  oroszlán  a  maga  utcájában.

-   A  semmitevésbe  hamarabb  belefáradunk,  mint  a  munkába.

-   A  tudásfája  mindennap  gyümölcsözzik.

-   Bojtorjány  nem  terem  fügét.

-   Eltalálta,  mint  a  vak  a  gödröt.

-   Húzódj,  fazék,  hogy  férjen  a  csipor  is.

-   Jó  kert  jó  szomszédság.

-   Jön,  csak  a  hegytől  nem  látszik.

-   Kevély  ló  nagyot  botlik.

-   Kit  a  kígyó  megcsíp,  az  a  gyiktól  is  fél.

-   Ki  tűt  lop,  ökröt  is  lop.

-   Más  szájával  ne  egyél.

-   Minden  miértnek,  azértje  van.

-   Ne  rugj  hozzá  mindengallyhoz,  mert  kiszakad  a  cipő  talpa.

-   Nincsen  olyan  teli  zsák,  hogy  több  ne  férjen  bele.

-   Úton  igazság,  háznál  barátság.

-   Vadalmafán  nem  terem  barack.