Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ERDÉLYI MAGYAR NYELVMŰVELŐ ZSEBKÖNYV

 A  közelmúltban  Szovátán  tartott  A  rádió  és  televízió  nyelve  című  anyanyelvi  értekezleten  jeles  hazai  és  anyaországi  nyelvész  szakemberek  részvételével  egyebek  mellett  szó  volt - ha  vázlatosan  is -  az  erdélyi  magyar  nyelvhasználat  eléggé  gyatra  állapotáról,  a  központi ( anyaországi )  standartól  való  eltéréséről,  illetőleg  az  attól  egyre  növekedő  távolodásáról,  különös  tekintettel  a  szórványvidékekre.  Végkövetkeztetésként  hangzott  ott  el -  mint  javaslat -  hogy  szükség  van  egy  erdélyi  magyar  nyelvművelő  könyvre,  amely  hasonlóan  a  Budapesten  megjelent  munkákhoz,  számba  veszi  ábécérendben  azokat  az  erdélyi  magyar  regionális  köznyelvben,  sőt  a  sajtónyelvben  is  elő - előforduló  kifejezéseket,  amelyekről  tudni  kell  egyet  s  mást  ahhoz,  hogy  jobban  igazodhassunk  mindennapi  nyelvhasználatunkban  a  normatív  jellegű  egységes  magyar  irodalmi  és  köznyelvhez,  az  úgynevezett  magyar  standardhoz.  Egy  ilyen  munka  hozzájárulhat  a  nemzeti  tudat  erősödéséhez,  ezáltal  segít  megakadályozni  vagy  késleltetni  a  keveréknyelv  használatát,  illetőleg  az  anyanyelv  elhalását  az  egyénben.                                                                                                                                     Az  alábbiakban  e  sorok  írója  bemutatja  ízelítőül  néhány  szócikkel  hozzávetőleges  elképzelését  a  majdani  munkáról.                                                                                                                                                                                                                                                           KOMORÓCZI  GYÖRGY  írásából.

abonament :  A  románból  átvett  szó.  Több  jó  magyar  megfelelője  is  van :  a  tömegközlekedésben  vagy  a  színházi  életben  bérlet,  a  sajtóval  kapcsolatban  előfizetés,  a  távközlésben  alapdíj.  Mondhatjuk  például  így :  Havi  bérletet  vált  autóbuszra.  Előfizeti  vagy  megrendeli  az  újságot.  A  telefonszámlán  ennyi  és  ennyi  az  alapdíj...

adok  egy  telefont :  A  magyaros  szemlélet-  és  gondolkodásmódtól  elütő  kifejezés.  A  román  dau  un  telefon   tükörfordítása.  Helyesen  magyarul :  telefonálok.  Adj  egy  telefont =  telefonálj.  És  így  tovább.

aprozár :  A  kereskedelmi  nyelvből  a  köznyelvbe  is  bekerült  román  szóösszevonás.  A  helyes  magyar  neve :  zöldségbolt.

avíz :  Töbnyire  a  hivatalos  nyelvben  használt  román  kifejezés.  Általában  értesítést  jelent,  ilyenkor  a  magyaros  avízó  változatot  használja  a  közgazdasági  szaknyelv.  Atávközlésben meg   telefon - hívás  ,meghívás  a  magyar  megfelekője.

ádász :   A  kár-,  vagyon  és  életbiztosítást  kötő  intézet  régebbi  román  nevének  (ADAS)  átvétele.  Az  újabban  divatos  ASIROM  (aszirom)  helyett  is  jobb,  ha  állami  biztosítóról  vagy  esetenként  biztosító  irodáról  hivatalról  beszélünk.   Ha  van  sajátos  neve  a  hivatalnak,  használjunk  együtt  a  nevet  a  rendeltetést  jelölő  szóval,  például :  Metropol  Biztosító,  Unita  Biztosító  stb.

árdéj  :  Minden  erdélyi  magyar  nyelvjárásból  kimutatható  román  szó.   Magyar  megfelelője :  zöldpaprika,  édespaprika.

budzsetáris  intézmény :  A  román  instituţie  bugetară  torzszülött  megfelelőjeként  él  a  hazai  magyar  hivatalos ( hivatali,  irodai )  nyelvben.  Helyesen :  költségvetési  intézmény (  állami  költségvetésből  finanszírozzák :  egészségügy,  hadsereg,  rendőrség,  oktatás,  tudományos  kutatás,  települések  önkormányzatai  stb. )

buletin :  Leggyakrabban  a  személyi  igazolvány  kifejezés  helyett  fordul  elő.  Szokjunk  le  róla!  A  hivatalos  nyelvben  elterjedt  buletin  oficsiál  helyesen :  hivatalos  közlöny.

doszár :  Az  irattartó,  iratcsomó  jelentésű  dosszié  romános  formája.  Lehetőleg  kerüljük  használatát!  A  közmagyarban  a  dosszié  forma  járja.

cáp :  A  vendéglátóiparban  és  a  köznyelvben  is  sűrűn  előforduló  szó.   Magyar  megfelelője  a  pohár.  Egy  cáp  sör = egy  pohár.  A  halba  korsót  jelent.  Két  halba  sör = két  korsó  sör.   A  pohárnál  is  kisebb  adag  a  pikoló.  A  helytelen  szőke  sör  helyett  mondjunk  világos  sört.

cseászé :  A  román  contributii  la  asigurari  sociale  kifejezés  kezdőbetüiből  alakult  betűszó ( CAS )  romános  ejtésmódja.   A  román  kifejezés  magyar  megfelelője :  társadalombiztosítási  járulék.  Munkatársak  egymás  közti  beszélgetésben  sokszor  csak  tébé - járuléknak  mondják  az  anyaországban,  de  olykor  még  a  tömegtájékoztatásban  is  előfordul  ez  a  rövidebb  forma.

delegáció :  Latin  eredetű  nemzetközi  szó.  Magyarul  küldötséget,  kiküldetést  jelent.  A  delegáció  tagja  például  nem  helytelen  forma,  de  mondhatjuk  így  is :  a  küldötség  tagja.  A  delegációba  megy  helyett  nem  rossz  a  kiküldetésbe  megy  változat  sem.  A  kissé  hétköznapias  delegációpapír  helyett  a  kiküldetési  rendelvény  az  ajánlottabb  kifejezés - különösen  hivatalos  helyzetekben.  Ennek  a  nyomtatványnak  a  másik  fele  a  költségelszámolási  lap.

egészségügyi  rendőrség :  A  román  politia  sanitara  szó  szerinti,  nyelvünkben  elfogadhatatlan  fordítása.  A  sajtónyelvben  és  a  hivatalos,  illetőleg  egészségügyi  nyelvhasználatában  is  előfordul.  Magyar  megfelelője  a  tisztiorvosi  szolgálat (esetleg  az  egészségügyi  felügyelőség ).  Még  az  sem  nagy  baj,  ha  közegészségügyről  beszélünk  vagy  írunk.  Jobb,  mint  akár  a  rendőrség,  akár  az  országból  a  románba  került  és  beszédünkben  még  mindig  elő - előforduló  szanepid (SANEPID)  forma.

ekuszon :  Magyar  neve  :kitűző.

eladási  üzlet :  A  román  magazin de desfacere  szó  szerinti  fordítása.  A  normativ  nyelvhasználat  nem  ismer  ilyen  üzlettipust.  A  cégtáblára  azt  kell  felírni  magyarul,  amit  a  bolt  profilja  megkiván.  Például :  Cipő,  Kötüttáru,  Bútor  stb.  Így  kell  ezt  írni  még  akkor  is,  ha  a  kétnyelvű  feliratozás  esetén  a  román  magazin  de  desfacere  forma  is  megjelenik.  A  Magazin  de  prezentare  mellé  Bemutató  üzletet  írni  szintén  nyelvi  sutaság.  Ha  egy  bizonyos  helyiség  csak  az  áru  megtekintésére  szolgál,  de  ott  nem  lehet  vásárolni,  a  helyes  megnevezés :  Bemutató terem.

faktúra : Töbnyire  a  hivatalos  nyelv  szava.  Magyar  megfelelője :  számla.  A  fakturázás  helyett  is  mondjunk  számlázást.

fináncál(ás) :  Magyaros  változatta :  finanszíroz,  finanszírozás.  Idegen  hangzása  ellenére  is  el  kell  fogadnunk,  csak  körülírással  lehetne  helyetesíteni.

fisa :  Sok  jó  magyar  szót  kiszorít  a  használatból.  Önmagában  lapot,  ürlapot  jelent.  Az  egészségügyben  vizsgálati  lap,  kórlap  vagy (nyilvántartó)  karton ;  a  könyvtáros  szakmában  kérőlap,  a  távközlésben  kapcsoló-  vagy  banándugó  a  magyar  megfelelője.

fizikai  személy :  Ajánlottabb  helyette  a  természetes  személy  forma.  A  közmagyarban  és  az  anyaországi  jogi  nyelvben  is  ez  a  változat  járja.

gárda :  A  magyarban  elsősorban  az  őrséggel,  katonasággal  kapcsolatban  használatos  szó.  Nálunk  viszont  román  nyelvi  hatásra  más  szakterületekre  is  betolakodott.   A  gyakran  előforduló  pénzügyi  gárda  helyesen  pénzügyőrség,  a  gárdás  orvos  pedig  ügyeletes  orvos.

gogos :  Nemcsak  az  erdélyi  nyelvjárásokban  él,  hanem  az  erdélyi  táji  köznyelvben  is.  Helyes  magyar  neve :  paradicsompaprika.

gripa,  grippé :  Egyik  változat  használata  sem  ajánlatos.   Mind  az  orvosi  szaknyelvnek,  mind  a  köznyelvnek  az  influenza  forma  használatára  és  terjesztésére  kell  törekednie.  A  közbeszédben  a  nátha  szó  is  elfogadható.

jaurt :  Nyelvünkben  a  helyes  forma :  joghurt.  Igazodjunk  ehhez  írásban,  beszédben  egyaránt

kalorifer :  A  helyette  ajánlott  forma  :  fűtőtest.  A  gyakran  hallható  kalorifer  elementje , elemense ( például  tízelementes  a  kalorifer )  szintén  kerülendő.  A  fűtőtestnek  bordája  van!  Tehát  tíz-,  húsz-  stb.  bordás  a  fűtőtest.

karióka :  Helyes  magyar  neve :  filctoll.

kazetofon :  A  román  casetofon  átvétele.  A  kazettofon  ismeretlen  a  közmagyarban.  Például  anyaországi  boltokban  egyetlen  eladó  sem  értené,  miről  van  szó.  Helyes  formája  nyelvünkben :  kazettás  magnetofon  vagy  kazettás  magnó.

kazier :  Gyakran  előforduló  román  szó  a  hivatalos  nyelvben.  Magyar  megfelelője :  erkölcsi  bizonyítvány.

kód :  Nemzetközi  szó,  de  sokszor  rossz  helyen  használjuk  a  románból  való  közvetlen  kölcsönzés  miatt.  A  gyakori  levélkód  helyesen (postai)  irányítószám,  a  személyi  kód =  személyiszám,  a  kód  fiszkál  =  adószám.    Helyes  a  használata  például  a  vonalkód  kifejezésben.

kont :  A  román  cont  hatására  terjedt  el  a  hivatalos  nyelvben.  Pénzintézeti  számlaszámot  jelent.  Magyarul  szokás  még  kontónak  is  mondani.

közszállítás :  A  román  transport  in  comun  tükörfordítása.  Helyesen :  tömegközlekedés.

liceum :  Ez  a  szó  a  közmagyarban felekezeti -  evangélikus -  latint  nem  tanító  leányközépiskolát  jelent.  A  román  liceu  szó  hatására  hajlamosak  vagyunk  mindenféle  középiskolát  liceumnak  nevezni.  A  román  szó  önmagában  jelenthet  középiskolát  is.  Az  elméleti  középiskolának  helyesen  gimnázium  a  neve,  a  szakliceum  helyett  mondjunk  és  írjunk  szakközépiskolát,  és  arra  is  ügyelnünk  kell,  hogy  az  általános  iskola  felső  tagozatát  ne  nevezzük - ugyancsak  román  hatásra - gimnáziumnak.  Tartsuk  tiszteletben  nyelvünk  szokásait  és  természetét.

majó :  A  román  maiou  átvétele.  Minden  nyelvi  rétegben  előfordul  nálunk.  Magyar  megfelelője : (atléta)  trikó  vagy  tornaing.

municipium :  Román  hatásra  elterjedt  szó  a  hazai  magyarság  nyelvében.  A  mai  közmagyarban  nem  használatos,  az  anyaországban  vagy Erdélyen  kivüli  magyar  nyelvterületen  nem  is  értenék  meg.  Magyar  megfelelője :  megyei  jogú  város.

nonsztop :  A  nonsztop  kifejezés  helytelen  ejtésmódja.  Ha  magyarul  beszélünk,  s- sel  kell  ejtenünk,  mint  például  a  stoplámpa  szóban.

parlamenter :  Nálunk  a  politikai  életben  és  a  tömegtájékoztatásban  gyakran  előforduló  szó.  Helyette  a  parlamenti  vagy  országgyülési  képviselő  használata  ajánlott,  ugyanis  a  magyarban  a  parlamenter  katonai  szakszó.  A  zavart  a  román  parlamentar  okozza.

perfúzió :  A  magyar  orvosi  szaknyelv  és  a  magyar  köznyelv  is  infúziónak  nevezi.

piksz :  Helyes  magyar  neve  :  golyóstoll.

poliklinika :  Helyesen :  rendelőintézet.  A  járó  betegek  szakorvosi  ellátását  biztosító  egészségügyi  intézmény.

régiség :  A  müveltebb  beszédben,  sőt  a  sajtónyelvben  is  gyakran  előforduló  kifejezés,  szolgálati  idő,  munkaviszony,  szakmai  gyakorlat  jelentésben.  Az  ugyancsak  régiségpénz  helyesen :  hűségpotlék  vagy  hűségjutalom.

somer :  A  rendszerváltás  után  nyelvünkben  igen  elterjedt  román  szó.  Vele  együtt  a  somerpénz  is  takarítja  a  mindennapi  beszédet,  sőt  a  hivatalos  nyelvet  is.  A  somer  munkanélkülit  jelent,  a  havonta  fizetendő  összegnek  a  munkanélküliségi  járulék  a  helyes  magyar  megnevezése.

sofőriskola :  A  román  scoala  de  soferi  tükörfordítása.  Helyesen  magyarul :  autósiskola.  Más  ajánlott  szavak  az  autózásban :  jogosítvány ( a  soförkönyv  helyett ),  tanulóautó  ( az  iskolá - sautó,  az  iskolakocsi  helyett ),  gázolaj  (motorina  helyett ),  fagyásgátló  ( antidzsel  helyett ),  rutinozás  vagy  szlalomozás  ( bójázás  helyett )

.szakliceum :  Helyesen :  szakközépiskola.  Az  érettségi  bizonyítvány ( nem  diploma! )  mellett  valamilyen  szakképesítésről  is  igazolványt  adó  középiskola.

szponzorizál :  Helyesen :  szponzorál.  Legtöbbször  azonban  helyetesíthető  az (anyagilag )  támogat  kifejezéssel,  és  a  szponzor  helyett  is  beszélhetünk  támogatóról.

sztadion :  Helyes  formája :  stadion,  kiejteni  is  így  kell.

sztát :  A  román  stat  de  plata  kifejezésből  rövidült.  Magyarul :  bérjegyzék  vagy  fizetési  lista.

tanács, tanácsos :  Közigazgatással  kapcsolatban  nem  fogadható  el  a  román  consiliu  és  a  consilier  fordításaként.  Helyesen :  önkormányzat,  önkormányzati  képviselő.  A  megyei  tanács  helyett  is  jobb  a  megyei  önkormányzat  kifejezés.

tália :  Helyesen :  konfekcióméret  vagy  csak  méret ( ha  a  beszédhelyzet  megengedi  ezt  a  rövidebb  formát ).

 timbru  zsudicsiár :  A  román  timbru  judiciar  ejtett  változata.  Magyar  megfelelője :  illetékbélyeg.  A  román - magyar  szótárban  található  és  olykor  a  sajtóban  is  előforduló  igazságügyi  bélyeg  kifejezés  csak  látszatra  tünik  jónak,  valójában  ismeretlen  az  anyaországi  nyelvhasználatban.

taxa  inversz :  Román  kölcsönszó.  Akkor  szoktuk  használni,  amikor  telefonáláskor  a  beszélgetés  díját  a  hívott  fél  fizeti.  A  szabály  szerint  ez  az  úgynevezett  R- beszélgetés,  illetőleg R- hívás.

teveá :  A  román  taxa  la  valoarea  adaugata  kifejezés  kezdőbetüiből  alakult  betűszó (TVA ).  Magyar  megfelelője :  az  általános  forgalmi  adó  kifejezés  kezdőbetűiből  alakult  közszói  betűszó,  az  áfa.  A  magyar  közgazdasági  szakirodalomban  van  még  egy  másik  neve  is  ennek  az  adófajtának :  hozzáadottérték - adó.  Erről  feletkeznek  meg  sokszor  az  akadékoskodók,  amikor  azt  mondják,  nem  jó  az  áfa  helyett.  De  igenis  jó,  és  csak  az  jó!

titkár :  A  polgármesteri  hivatalokban  a  1989 - es  rendszerváltás  óta  a  román  secretar  magyar  megfelelője  nem  a  titkár,  hanem  a  jegyző.

ton :  Telefonáláskor  használt  román  szó.  Helyesen :  tárcsahang  vagy  egyszerűen  vonal.  Mondható  például  így :  Ha  van  vonal,  hívhatod  vagy  tárcsázhatod  ezt  és  ezt  a  számot...

városrendészet :  Széltében - hosszában  elterjedt  hibás  kifejezés.  A  rendészet  a  magyarban  a  jogrend  helyreállításával,  a  rendfenntartartással  kapcsolatos  szó.  Helyesen :  városrendezés,  elfogadható  idegen  szóval :  urbanisztika.

vinetta :  Helyes  köznyelvi  megfelekője :  padlizsán.

zöldövezet (ek),  zöldfelület (ek) :  Tükörfordításról  árulkodó  kifejezések :  zone  verzi,  suprafete  verzi.  Nem  arról  van  szó,  hogy  a  zöldövezet  kifejezést  nem  használja  soha  nyelvünk.  Használja,  csak  az  övezet  szó  jelentését  érvényesíti  benne :  keskeny  rész,  sáv.  A  zöldfelület  változat  nem  szokott  előfordulni  az  egységes  köznyelvben.  A  virággal,  fákkal,  fűvel,  pázsittal  vagy  egyébbel  borított  városrészeket  zöldterületnek  nevezi  a  szabvány - magyar.