Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÁLATI ÉS TERMÉSZETI SZENZÁCIOK .

 • Elterjedt  hiedelem,  hogy  a  levelibéka

  kitűnő  időjós,  s  helyenként  közkadveltségnek  is  örvend

,  mert  egyik  legmutatósabb  békafajta,  nem  olyan

,,visszataszító",  mint  a  varangy.  Zöld  színével  annyira

beilleszkedik  a  környezetbe,  hogy  néha  akkor  se  vesszük

  észre,  ha  közvetlenül  az  orrunk  előtt  üldögél.

Időjós  híre  miatt  gyakran  tartották  egy-egy  példányát

  szűk  befőttesüvegben,  ahol  kicsiny  létráján  fel-  vagy  

lemászva  kellett  volna  helyetesítenie  a  barométert.

A  biológusok  azóta  kiderítették,  hogya  levelíbékák

mégsem  meteorológusok,  a  létrácskán  csak  akkor

  másznak  fel,  ha  arra  éppen  kedvük  tartja,

és  eszük  ágában  sincs  a  várható  időjáráshoz  igazodni...


 •  A  jelenleg  élő  állatfajok  közül 

a  legnagyobb  a  kékbálna,  amelynek 

hossza  eléri  a  33  métert,  súlya  pedig 

több  mint  200 tonna,  azaz  kb.  35 -  szö

több  mint  a  legnehezebb  szárazföldi

  állaté,  az  afrikai  elefánté.

 

 • A  leggyorsabb  állat  a  fecske;  egyes

fajtáknál  rövid  távon  300 km - nél 

  nagyobb  óránkénti  sebességet  mértek.

 

 • A  legnagyobb  rovar  az  egyenlítő  táján  élő

afrikai  szarvasbogár ;  egyes  példányai  elérik

15 cm- t,  sulyuk  pedig  megközeliti  a  10  dekagramot.

Ha  a  szárnytávolságot  vesszük  alapul,  még

nagyobbnak  számítható  a  borneói  szitakötő (20 cm )

és  a  Salamon - szigeteken  élő  madárszárnyú  pillangó (30,5 cm).

 

 •  A  legnagyobb   földi  emlős 

elefánt (  Loxodonta  africana  ) , amelynek

himje   4,20   m   hosszú ,  súlya   5 ,9  tonna .

A  világ   legritkább   emlőse  a   jávai  (Rhino -

ceros   sondaicus ) :  1972 -  ben   már  csak

néhány  tucat   élt   belőlle  egy afrikai  rezervátumban .

 

 

 • A   legmagasabban   előforduló  állat  a

vadon   elő   szarvasmarha -  fajta  ;  6100   mé -

teren   is  megtalálható  !

 

 

 • A   legnagyobb   macskaféle   a   szibériai 

tigris  (panthera  tigris ) .   A   közepesen  fejlett

hím  hosszusága  3,15  m  (az  orra  es  a  farka 

vége   között   mérve ) ,  súlya  265  kg .

 

  

 •  A  világ  legnagyobb  erdeje  a  volt  Szovjetunio

északi   részén   található ,  az  55° -  os  északi

sarkkör   közzött .  Területe   mintegy  1,1  milliárd

hektárra  rúg ,  s  a   világ  erdeinek  egynegyedét   teszi  ki .

 

 

 • A  világ   legöregebb  fája  egy  nevadai   jegenye

fenyő ( pinus  longaeva ) ,amely   3275  m -  es

  magasságban  él .  A  kutatók   szerint

4900   esztendős .

 

 

 • 38  elterjedt   gyümölcsféle   vizsgálata   nyomán

kimutatták ,   hogy   a   legtáplálobb   közülük   az 

avokádo ( 1630  kaloria  ) ;  a   legnagyobb   cukortartalmu

gyümölcsének  az   Antillákon   termő   banántot   találták .

 

 

 • 1966 -  ban   Angliában   találták   az   egyik   legszokat  -

lanabb   lóherefajtáját :   10  levélből  állt .

 

 

 • A  leghosszabb  életű  állatok  a  hűllők .  A  krokodil  és  a  teknősbéka

300  évig  is  el  él .  A  legtöbbet  alvó  állat  viszont  a  hiedelemtől

eltérően  nem  a  mormota ,  hanem  az  egér  meg  a  házinyúl

átlag  20  óra- t  alszik  a  24 -  ből .

 

 

 • A  legmozgékonyabb  madár  a  kolibri .E  gyönyörű  szinekben

pompázzó  madár  egyrészt   a  leggyorsabb  röptű ,  másrészt 

nemcsak  előre  és  oldalt ,  hanem  hátrafelé  és  egy  helyben

is  tud  repűlni .  A  kolibrik  mintegy  300  faja  közűl  a  legkisebbek 

alig  dongonagyságuak ,  de  a  legnagyobbak  is  csak  a  fecskenagyságát   érik  el .

 

 

 • A  valóban  öreg  fák  éveit  ezrekben  számolyák .   Ismeretes  néhány

2000 - 3000  éves  fa ,  számon  tartották  egy  4500 - 5000  éves  mamutfenyőt 

Kaliforniában  és  egy  5000  éves  majomkenyérfát    Tanzániában .

 

 

 • A  legnagyobb  mag  a  vílágon  az  Indiai - ócean  néhany  szigetén  elő

Lodoicea - palma  díoja ,  amelynek  átmérője  elérheti  a  25  cm - t  is .

 

 

 • A  vílág  legmagasabb  pontja  a  csomolungma

(  Mount   Everest  )  8882  méter  -  a  Himalájában .

 

 

 • Legmélyebb  pontja  Földünknek   a   Mariana  -  árok

a  Csendes - oceánban  -  11 521  méter .

A  Föld  legmagasabb  és  legmélyebb  pontja

közötti   szint  külömbség  tehát  20  403    méter . 

 

 

 • Minden  állítás  dacára  számos  megharapott

megsebesített ,  megtaposott    gyermek  esete 

tanúskodik   arrol ,  a   háziállatok   nem  tesznek

kivételt  a  gyerekekkel .  Igaz ,  megfigyelhetjük ,  hogy

ha  a   kisgyerek   együtt   játszik  a  család  

háziállataival  ( különösen  a   kutyával ) ,  akárhogy

,,  nyúzza "  őket ,  az  állat   védekezik, de  nem   támad .

Ennek  az  az  oka ,  hogy  az  állat  már   ismeri  a  gyermeket ,

gyakran  szinte  egyűtt  nő  fel  vele ,  játszópajtásának  tekinti ,

es  megszokta ,  hogy  ne  bántsa .  Előfordul  viszont , hogy

idegen  gyermeket  meg  egy  ilyen  kezes  háziállatis  megtámad .

Tehát   a  háziállatok  viselkedése  a  gyerekkel  szemben 

elsősorban   nevelés ,  szoktatás  kérdése ,  s  nem  az  állat

és  a  gyerek  közötti  rejtélyes  kapcsolt   szabályozza .

 

 

 • Hosszú  ideig  tartotta  magát  az  a  hit,  hogy

a  haldokló  elefánt  kivállík  a  csordából,  és  magányosan

indul  el  az  elefánttemető  felé,  hogy  ott  haljon  meg.

Nemrég  két  Afrika- kutató  akaratlanul  tanúja  lett  egy  jelenetnek,

  amely  megcáfolni  látszik  az  eddigi  hiedelmet.

Elefántcsordával  találkoztak,  amelyből  váratlanul  kivált

egy  szemlátomást  nagybeteg  állat.   Rövid  idő  múltán  össze 

is  esett,  mire  a  többiek  körülvették  és  megpróbálták  talpra  állítani

De  ez  már  nem  sikerült  nekik,  mert  a  beteg  elefánt  kimúlt.   Ekkor

kezdetét  vette  a  ,, szertartás ".  Társai  körbeállták  az  elhullottat

s  miközben  panaszos  hangokat  hallattak,  gyöngéden  simogatták  az

ormányukkal.   Ez  így  ment  hosszú  órákon  keresztül,  egésszen  addig,

amíg  a  nap  lement.   Ekkor  az  elefántok  csöndben  és  egyenként 

belevésztek  a  dzsungelbe,

 

 

 

 • Különös  esetről  számol  egy  Dél  Afrikát  járó  zoológus.

Egy  természeti  rezervációban  antilopcsorda  ereszkedett  le  a  folyóra

hogy  vizet  igyék.  A  folyóban  már  lesben  állt  egy  krokodilus,  és  

rávetette  magát  a  védtelen  állatokra.  Az  egyiket  sikerült  is  megragadnia,

és  a  vízben  rántania.   Ekkor  történt  a  szinte  példátlan  eset.   A  közelben  

egy  víziló  szunyokált.   A  zajra  felébredt,  és  látván  a  történteket,

  fenyegető  bőgéssel  közelített  a ragadozó  hüllőhöz.   Ez  jobbnak

látta  hogy  eliszkoljon,  és  még  a  zsákmányról  is  lemondott.   Mire  a

víziló  kitaszigálta  a  vízből  a  súlyosan  megsebesült  antilopot,  és  kint

a  parton  nyalogatni  kezdte  a  sebeit,  hátha  magához  tudja  téríteni.

   De  az  antilop  már  túlontúl  sok  vért  vesztettés  rövid  idő  múlva  kiszenvedett.  

A  víziló  még  ekkor  sem  hagyta  magára,  s  mintegy  negyedóráig  őrizte

a  fölöttük  köröző  dögmadaraktól.   Csak  a  rekkentő  hőség  bírta  rá,

hogy  elhagyja  védencét  és  visszaereszkedjék  folyó  hűs  vizébe.

Az  állati  könyörületesség  rendkivüli  ritka  jelenség.  Az  eset  viszont

azt  igazolja,  hogy  nagyritkán  milyen  megható  formában  nyilvánulhat  meg.

 

 • A  jelenleg  élő  állatfajok  közül  a  legnagyobb

  a  kékbálna,  amelynek  hossza  eléri  33  métert,

sulya  pedig( nöstények  szülés  előtt )  több

mint  200 tonna,  azaz  kb.  35- ször  több  mint

a  legnehezebb  szárazföldi  állaté,  az  afrikai  elefánté.

 

 • A  leghosszabb  állat  feltételezhetően  az  Atlanti- oceánban

  élő  óriás  medúza ;  1865- ben,  egy  partra  sodort  példány

karjai  több  mind  35 m  hosszúak  voltak,  tehát  a  kerített

  példány  telyes  hossza  meghaladhatta  a  70  métert..

 

 • Az  élethossz  szempontjából  rendkivűl

  nehéz  bizonyítani  a  hitelességet.   Bebizonyítotnak

  tartható  egy  teknősbéka  hím,  amely  minimum

152  éves  volt ( enyit  volt  megfigyelés  alatt ).

 

 • A  leggyorsabb  állat,  madár  a  fecske

egyes  fajtáknál  rövid  távon  300 km  nagyobb

óránkénti  sebességet  mértek.

 

 • A  magas-  és  távolugrás  világrekordját

  az  állatok  között  a  kenguru  tartja ;  3,19 m,

illetve  12,80 m.

 

 • A  legnehezebb  igásló  ,,Nagyszerű  Broklyn",

egy  belga  csődör  volt :  1450  kg- mal.

 

 • A  kutyák  között  a  nehézségi  rekord

tartó,  Schwarzwald  Hot  Duke  bernáthegyi

aki  5  éves  korában  134  kg- ot  nyomott.

 

 • Nevek  nélkül  sorolunk  fel  még  néhany

súlyrekordot  a  háziállatok  köréből :  macska  19 kg,

pulyka :  31 kg,  tyúk :  10 kg,  házinyúl : 11,5 kg,

dísznó : 639 kg,  bika : 2138 kg.

 

 • Ime  néhány  jellegzetes ,, macskarekord."

,, Kövér  Olive"  ecy  kanadai  cirmos  48,7 m  magas-

ból  esett  le  a  fűves  földre  és  megúszta  kettős  lábtöréssel

-  Egy  londoni   macska  52  napot  töltött  étel - ital  nélkül

  egy  lift  csatornában.

-  Egy  másik  londoni  macska6 év  alatt  12 480

patkányt  ölt  meg  egy  londoni  sport  pálya  táján.

 

 • A  leghosszabb  ma  is  élő  hűllőfaj  a  sósvízi

  krokodilus,  amely  Austrália,  Új - Guinea,  a  Fülöp-  és 

Salamon- szigetek  parti  él.  A  legnagyobb  példányok 

hossza  megközelíti  10  métert,  súlya   pedig 

meghaladja  a  tonnát.

 

 • A  madárvilűg  kiemelkedően  legnagyobb

képviselője  az  afrikai  strucc ;  magassága  eléri  a 

2,70  métert,súlya  pedig  meghaladja  a  150  kg- ot.

És  ha  már  struccnál  tartunk,  jegyezzük  meg,  hogy 

a  tojássa  súlyaeléri  az  1,8  kilót.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Viagra Enthusiasts Lescymn

(Lescymn, 2019.09.17 03:15)

Canadian Meds 365 Viagra Esami Del Sangue Doxycycline Rodoxycycline How To Buy <a href=http://cdeine.com>viagra</a> Cephalexin For Strep Baclofen Vente En France Recovering From Amoxicillin

budapest

(erika, 2012.04.23 20:52)

ez jó ,csak igy tovább